A család rövid történelme:

Régi nemesi család, akinek első jegyzett őse Ilima, aki 1107-ben született. Az ő unokáját Zorzét 1197-ben Imre király nemesítette és várjobbágyi köteléke alól felmentette. Thakach Ambrus 1560. július 28-án Bécsben címeres nemeslevelet kapott I. Ferdinánd királytól. Neki unokája György, Kisjókán birtokot kapott, amelyre gyermekei (Ádám, Mihály, Judit) nádori adománylevelet kaptak Pozsonyban 1699. március 15-én. A család egyes tagjai ettől kezdve használják a Kisjókai előnevet. Ádámnak hasonló nevű fia Ádám, Mária-Terézia királynőtől Bécsben 1776. dec.20-án nagymagyari birtokára kapott királyi adománylevelet. Az 1754-55., 1823., 1828., 1832. és 1840. évi pozsonymegyei nemesi ősszeirásokban a családnak számos tagját vették fel. Antal 1812-ben, Jenő 1884-ben kapott nemesi bizonyítványt Pozsonymegyétől. István és József I. Ferenc József királytól Bécsben 1905. febr. 17-én Takács-Tolvay néven Kisjókai és Köpösdi előnévvel grófi rangot kaptak. A család legtöbb tagja Magyarországon él, de sokan költöztek külföldre is. Mai napig szokás, hogy néhány évente családi összejövetelt tartunk, melyre minden rokon hivatalos. (A családi találkozókról képeket a Képtárban lehet találni)A család történetét a Királydaróczi Daróczy Zoltán által szerkesztett „Nemesi Évkönyv 1927-28” a következő képpen írta le 1929-ben:

Pozsonymegyei régi nemes család, 1197. Zorze pozsonyi várbeli nemes- apja Zerzodoy szépapja Ilima, akit Imre király a testvérével vivott harcokban szerzett érdemeiért nemesített és a várjobbágyi kötelék alól felmentett. Nevezett Zorze a jókai Hegyi család őse. Nagykürti Kürthy alias Thakach Ambrus, ennek atyja Thakach István, testvérei Thakach Lőrinc, György, János, Sebestyén és Mihály, továbba anyja Felsőszeli Gombay Margit s felesége Chene Dorottya. I. Ferdinánd királytól Bécsben 1560. júl. 28-án címeres nemeslevelet kapnak, melyet 1570. júl. 6-án Barsamegyében, 1572. aug. 18-án Pozsonymegyében, 1669. szept. 9-én pedig Komárommegyében hirdettek ki. Ambrusnak unokája György, aki a pozsonyi káptalan előtt 1686. nov. 1-én mint kisjókai lakos végrendelkezik, második feleségével Kisjókai Gaál Borbálával Kisjókán kap birtokot, melyre ezen házasságából származó gyermekei Ádám, Mihály és Judit Pozsonyban 1699. márc. 15-én nádori adománylevelet szereznek, a család ettől kezdve használja a Kisjókai előnevet. Ádámnak hasonló nevű fia Ádám, Mária-Terézia királynőtől Bécsben 1776. dec.20-án nagymagyari birtokára kap királyi adománylevelet. Az 1754-55., 1823., 1828., 1832. és 1840. évi pozsonymegyei nemesi ősszeirásokban a családnak számos tagját vették fel. Antal 1812-ben, Jenő 1884-ben 4581. sz. alatt kap nemesi bizonyítványt Pozsonymegyétől. István és József I. Ferenc József királytól Bécsben 1905. febr. 17-én Takács-Tolvay néven Kisjókai és Köpösdi előnévvel grófi rangot kapnak. Gyula m. kir. Gazdasági felügyelő nemességét és Kisjókai előnevét a m.kir.belügyminiszter 118995/1924. sz. a. igazolta. Ősi birtokai: Nagykürt (ma Hidaskürt), Hegy, Vízkelet, Pusztafödémes, Kisjóka (ma Jóka), Nagymagyar.

Királydaróczi Daróczy Zoltán: Nemesi Évkönyv 1927-28,
May Nyomda Rt., 1929